Передача Семде

ua. Сьогоднішній сон.
Я знахожусь в місті Коломия, десь в районі колишнього військового містечка. Навколо багато напівзруйнованих будинків. Підїжджаю на авто до одного будинку, захожу в середину. Зустрічаю там одного із своїх вчителів — Намкая Норбу Рінпоче. Він виглядає молодше ніж зараз років на 30. В нього помер батько і всі готуються по поховання. Намкай Норбу не виглядає засмучений, скоріш просто спокійним, він виходить із будинку і пробує полагодити вентиляцію будинку, а саме трубу. В нього не виходить, труба не тримається. Я згадую що в мене в тундрі лежать пластикові хомути, йду за ними, і допомагаю полагодити вентиляцію. Намкай Норбу повернувшись до мене дивиться, я думаю про те, що якщо він заговорить на тібетській, я його не зрозумію. Але він говорить до мене на простій англійській, видно хоче щоб я його зрозумів. Він каже що чув про мої успіхи у викладанні йоги і хоче мені щось передати. Дістає книжку, загорнуту в конспект, це тексти Дзогчен Семде. Я беру тексти, але сам розумію що це символічна передача від Вчителя, бо самі тексти в мене вже давно є. Подякувавши, я іду до машини.

n.b. Розділ Семде пов’язаний з першим заповітом Гараба Дордже — отримати пряме введення в природу своєї свідомості (від майстра). Тому в розділі підкреслюється необхідність прямого введення в природну природу розуму (Рігпа).

У Семде є чотири основні практики (нелчжор, йога, «з’єднання»), які використовуються для входження в споглядання (тіннгедзін).

1. Шине — стан спокою шляхом концентрації на об’єкті або без нього (зазвичай виконується на тибетської букві А). В результаті практик стан спокою стає стійким. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін непа.
2. Лхагтонг — «інтуїція», позамежне бачення, в якому стан спокою розчиняється або «пробуджується», будучи природним. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін мійова — «не-рух».
3. Німед — «неподвійність» — шине і лхатонг з’являються разом, дозволяючи практику вийти за межі подвійності. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін нямнід — «рівнозначність», стан, де все має один смак.
4. Лхундруб — «той, хто самовдосконалюється», «спонтанна досконалість» — практика Дзогчен, Великого Досконалості, коли відбувається об’єднання зі своїм природним станом, кожна дія відбувається в неподвійному стані споглядання, що дає переживати все виникає як «самодосконала гра своєї власної енергії».

ru.

Сегодняшний сон.
Я нахожусь в городе Коломыя, где-то в районе бывшего военного городка. Вокруг много полуразрушенных домов. Подезжаю на авто к одному дому, захожу внутрь. Встречаю там одного из своих учителей — Намкая Норбу Ринпоче. Он выглядит моложе чем сейчас лет на 30. У него умер отец и все готовятся по погребения. Намкай Норбу не выглядит расстроеным, скорее просто спокойным, он выходит из дома и пытается починить вентиляцию дома, а именно трубу. У него не получается, труба не держится. Я вспоминаю что у меня в тундре лежат пластиковые хомуты, иду за ними, и помогаю починить вентиляцию. Намкай Норбу повернувшись ко мне смотрит, я думаю о том, что если он заговорит на тибетском, я его не пойму. Но он говорит мне на простом английском, видно хочет чтобы я его понял. Он говорит, что слышал о моих успехах в преподавании йоги и хочет мне что-то передать. Достает книгу, завернутую в конспект, это тексты Дзогчен Семдэ. Я беру тексты, но сам понимаю что это символическая передача от Учителя, потому что сами тексты у меня уже давно есть. Поблагодарив, я иду к машине.

n.b. Раздел Семдэ связан с первым заветом Гараба Дордже — получить прямое введение в природу своего ума (от мастера). Поэтому в разделе подчеркивается необходимость прямого введения в естественную природу ума (ригпа).

В Семдэ имеется четыре основные практики (нэлчжор, йога, «соединение»), используемые для вхождения в созерцание (тиннгэдзин):

1. Шинэ — состояние покоя путём концентрации на объекте или без него (обычно выполняется на тибетской букве А). В результате практик состояние покоя становится устойчивым. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нэпа.
2. Лхагтонг — «интуиция», запредельное видение, в котором состояние покоя растворяется или «пробуждается», являясь естественным. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин мийова — «не-движение».
3. Нимэд — «недвойственность» — шинэ и лхатонг появляются вместе, позволяя практику выйти за пределы двойственности. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нямнид — «равностность», состояние, где всё имеет один вкус.
4. Лхундруб — «самосовершенство», «спонтанное совершенство» — практика Дзогчена, Великого Совершенства, когда происходит объединение со своим естественным состоянием, каждое действие совершается в недвойственном состоянии созерцания, что даёт переживать всё возникающее как «самосовершенную игру своей собственной энергии».

220px-White-AH.svg

Кастанеда

ua. Кастанеда.
Сьогодні мене спитали думку щодо ідей Кастанеди, так як я сам ними певний час цікавився, та й не тільки цікавився. Але так як я практик, а не теоретик, то одразу ж брався до самих технік. Наприклад, в свій час, в 90-их, я більше двох років провів у ящику, роблячи перегляд життя, і це мабуть серйозне мене змінило і мені подобається як саме воно змінилось.
Я подумав, що може ще комусь буде цікаво почитати, тому копіюю сюди.
Кілька років назад я писав, як мій вчитель по моєму проханні БАЧИВ Кастанеду:
http://blog.ukryoga.com/2013/05/
Тому буду опиратись не тільки на свою думку, й практику, але й на видіння вчителя. В книгах Кастанеди в цілому правда, але трохи художньо прикрашена, зрештою, як і має бути в художньому творі.
Тим більше що я особисто знайомий із Вчителем. який БАЧИТЬ. Тому я ЗНАЮ що це не тільки гіпотетично можливо, а й практично реалізовано. Хоча маю відмітити що видіння може бути дещо різним. В мого вчителя ВИДІННЯ . як би то сформулювати — чисте й технічне. А якщо людина має якісь релігійні потьмарення, то звісно накладаючи інтрепритації можна і Орла «побачити» і ще багато чого:)))
Щодо Кастанеди, то він дійсно навчався у мексиканських індіанців. І зупинка внутрішнього діалогу дійсно «зупиняє світ» і є фундаментальною практикою, яка змінює нас. Ну а в основі інших лежить усвідомлення: практики сновидіння, практики сталкінгу, перегляд життя — це все працює, і дає певні плоди.
А художній вимисел — це певні абстрактні ідеї описані в пізніх книгах, наприклад щодо того, що чоловік живиться енергією жінки і т.д. Але ці ідеї, якщо уважно читати ніколи й не були сказані з уст пана Хуана Матуса. Це вже фантазії Кастанеди чи його знайомих. На цьому моменті феміністки можуть почати кидатись помідорами в мене, але я скажу вам одне — ви того не бачите, а мій вчитель БАЧИТЬ, тому ці ідеї лишаються вашими фантазіями, які накладаються на нестабільність психіки, внаслідок підвивиху грудного відділу. А як хребет підправите — то й зрозумієте.
Також художніми вимислами, на мій суб’єктивний погляд, є різні можливості літати чи стрибати на великі відстані пана Хенаро чи інших людей. Чи якісь інші магічні здібності. Я думаю, що тіло людини має більш обмежені можливості, це ж просто машина.
Я люблю твори Кастанеди з художнього боку, полюбляю в дальній дорозі переслуховувати аудіоверсії книг, вони приносять якийсь спокій і специфічний настрій в дорозі, і сприяє махамудрі. Може просто нагадують юні роки:)…
Єдине, що, я б дуже не радив би їх читати людям із нестабільною психікою. В мене один знайомий отак начитавшись — сіганув із вікна, я так розумію з надією що дон Хуан мав би його піймати. Розбився звісно…
Ну але це не вина Кастанеди. В руках потьмареної людиний будь-який інструмент може зашкодити. Йога так само для більш-менш психічно здорових людей це ж інструмент. А нашкодити собі можна й кухонною виделкою…
В книгах є декілька неспівпадінь по логіці, які особисто мені кидаються у вічі. Але то таке, заради інших плюсів я на це закриваю очі. А в цілому книги, як на мене, хороші й дають людині альтернативний погляд на життя.|
#кастанеда #vajrayoga

ru. Кастанеда.
Сегодня меня спросили мнение о идеях Кастанеды, так как я сам ими определенное время интересовался, да и не только интересовался. Например, в свое время в 90х я более двух лет провел в ящике, делая просмотр жизни, и это пожалуй серьезно меня изменило и мне нравится как именно.
Я подумал, что может еще кому-то будет интересно почитать, потому копирую сюда.
Несколько лет назад я писал, как мой учитель по моей просьбе ВИДЕЛ Кастанеду:
http://blog.ukryoga.com/2013/05/
Поэтому буду опираться не только на свое мнение, и практику, но и на видение учителя. В книгах Кастанеды в целом верно, но немного художественно украшенная, впрочем, как и должно быть в художественном произведении.
Тем более что я лично знаком с Учителем, который ВИДИТ. Поэтому я знаю что это не только гипотетически возможно, но и практически реализовано. Хотя должен отметить что видение может быть несколько различным. У моего учителя ВИДЕНИЕ. как бы сформулировать — чистое и техническое. А если человек имеет какие-то религиозные помрачения, то конечно накладывая интрепритации можно и Орла «увидеть» и еще много чего  :) ))
По Кастанеде, то он действительно учился в мексиканских индейцев. И остановка внутреннего диалога действительно «останавливает мир» и является фундаментальной практикой, меняет нас. Ну а в основе других лежит осознание: практики сновидения, практики сталкинга, просмотр жизнь — это все работает, и дает определенные плоды.
А художественный вымысел — это определенные абстрактные идеи описаны в поздних книгах, например о том, что мужчина питается энергией женщины и т.д. Но эти идеи, если внимательно читать никогда и не были сказаны из уст дона Хуана Матуса. Это уже фантазии Кастанеды или его знакомых. На этом моменте феминистки могут начать бросаться помидорами в меня, но я скажу вам одно — вы этого не видите, а мой учитель ВИДИТ, поэтому эти идеи остаются вашими фантазиями, которые накладываются на нестабильность психики, в результате подвывиха грудного отдела. А как позвоночник подправите — так и поймете.
Также художественными вымыслами, на мой субъективный взгляд, являются возможности летать или прыгать на большие расстояния дона Хенаро или других людей. Или какие-то другие магические способности. Я думаю, что тело человека имеет более ограниченные возможности, это же просто машина.
Я люблю произведения Кастанеды с художественной стороны, люблю в дальней дороге переслушивать аудиоверсии книг, они приносят какое-то спокойствие и специфический настроение в дороге и способствует Махамудре. Может просто напоминают о юности:) …
Единственное, что я бы очень не советовал бы их читать людям с нестабильной психикой. У меня один знакомый так начитавшись — сиганув из окна, я так понимаю с надеждой что дон Хуан должен его поймать. Разбился конечно …
Ну но это не вина Кастанеды. В руках помраченного человеком любой инструмент может навредить. Йога так же, для более или менее психически здоровых людей, это же инструмент. А навредить себе можно и кухонной вилкой…

В книгах есть несколько несовпадений по логике, лично мне бросаются в глаза. Но это такое, ради других плюсов я на это закрываю глаза. А в целом книги, на мой взгляд, хорошие и дают человеку альтернативный взгляд на жизнь.
kk4