Еволюція

За те, про що зараз вільно говориться на лекціях (реінкарнації, безкінечні світи, обман релігій і т.д.) 418 років назад спалили Джордано Бруно. З одного боку ми можемо сказати що еволюція все таки існує, з іншого боку темрява середньовіччя у виді релігій та невігластва явно проглядається і у свідомості й наших сучасників.

памяті Джорано Бруно.
p.s. до речі в 1992 році церква таки признала що помилялась

p.p.s. Кому цікаво відривок із доносу на Бруно:
«…багато разів чув від Джордано Бруно, коли розмовляв з ним в своєму будинку, що світ вічний і існують нескінченні світи … що Христос здійснював уявні чудеса і був магом, що Христос вмирав не з доброї волі і, наскільки міг, намагався уникнути смерті; що відплати за гріхи не існує; що душі, створені природою, переходять з однієї живої істоти до іншого. Він розповідав про свій намір стати засновником нової секти під назвою «нова філософія». Він говорив, що Діва Марія не могла народити; монахи ганьблять світ; що всі вони — осли; що у нас немає доказів, чи має наша віра заслуги перед Богом»
Світлина від Анатолія Пахомова.

Share it now!

Шрі Ланка та Мальдіви

Вже є деталі мандрівки на наступний 2019 рік, січень — Шрі Ланка та Мальдіви.
Бронюйте заздалегідь: https://goo.gl/zkKTxA
Йога та багато мандрівок, не прогавте цікаві пригоди та нові враження й тотальна махамудра, бо це є Ваджра.
#vajrayoga

Share it now!

йога і костоправство

ua. Йога та костоправство.
Ці дві дисципліни не суперечать, а взаємодоповнюють одна одну. Їх взагалі складно порівнювати, так як вони займають різні ніші.
Основою йоги є вміння управляти розумом. Основою костоправства є вправлення кісток. В певній точці йога і костоправство стикаються, десь там, де йога починає працювати з тілом (хоча це не основний її профіль). І в тому місці, де йога стикається з тілом, можна сказати так: легкі підвивихи за допомогою асан можна компенсувати і цього може бути достатньо для здоров’я. Якщо ж асани не справляються з підвивихами (не компенсують їх) — то це вже область костоправства.
З іншого боку костоправство не працює з розумом безпосередньо, хоча і призводить до стану більшого спокою (це не його основний профіль). Тому йога і костоправство не суперечать, а взаємодоповнюють одне одного, являючись ланками одного ціллого. Саме з цієї причини я вважаю костоправство частиною Ваджра Йоги.
p.s. якщо у вас поруч немає хорошого костоправа, доведеться допомагати собі тільки йогою.
n.b. картинка просто сподобалася  :)

#vajrayoga

ru. Йога и костоправство.
Эти две дисциплины не противоречат, а взаимодополняют друг друга. Их вообще сложно сравнивать, так как они занимают совершенно разные ниши.
Основой йоги есть умение управлять умом. Основой костоправства есть вправление костей. В какой-то точке йога и костоправство действительно соприкасаются — где-то там, где йога начинает работать с телом (но это не основной ее профиль). Легкие подвывихи с помощью асан действительно можно скомпенсировать и этого может быть вполне достаточно для здоровья. Если же асаны не справляются с подвывихами (не компенсируют их), то это уже область костоправства.
Но костоправство не работает с умом непосредственно, хоть и приводит к состоянию большего покоя. Вот потому йога и костоправство не противоречат, а взаимодополняют друг друга, являясь звеньями одного и того же.
Именно по этой причине я считаю костоправство частью Ваджра Йоги.
p.s. если у вас рядом нет хорошего костоправа, придется помогать себе только йогой.

n.b. картинка просто понравилась:)
Світлина від Анатолія Пахомова.

Share it now!

ключова ланка

ua. Спробував дати чітке визначення ключової ланки (важлива частина вчення Ваджра Йоги).
це певний елемент системи, організму, ситуації, відносин або явищ що виражає їх суть і сенс. Зрозуміти його можна методом уявного виключення з системи, тоді вся суть буде втрачатись. Наприклад ключова ланка ваджра йоги на рівні тіла — це коректний підхід до хребта, а на рівні розуму — це махамудра.
#vajrayoga

ru. Попытался дать четкое обозначение ключевому моменту (важная часть учения Ваджра Йоги).
это определенный элемент системы, организма, ситуации, отношений или явлений выражающий их суть и смысл. Понять его можно методом мысленного исключения из системы, тогда вся суть будет терятся. Например ключевое звено Ваджра Йоги на уровне тела это корректный подход к позвоночнику, а на уровне ума — это махамудра.

Світлина від Анатолія Пахомова.

Share it now!

про їжу. про еду

ua.Неважливо, про харчування, навіяно статтями в стрічці про Юнга.
До речі, я зовсім не проти ідей про «здорове» харчування або семінарів на цю тему, в них немає нічого шкідливого, хоча деколи ключова ланка може упускатись. З певної точки вся людська діяльність немає сенсу, тому коли хтось знаходить сенс в оповіданнях іншим що їм їсти чи не їсти — чому б і ні? Це просто моє ставлення до їжі в якийсь момент просто стало неважливим, мабуть під впливом Вчителя він раніш полюбляв кепкувати з мене з цього приводу.

У свій час після початку занять йогою, це десь 1990 рік, я був одержимий харчуванням і водою. Я відмовлявся від багатьох продуктів і спеціально раз в день ходив до джерела, що б пити тільки джерельну воду. Минуло майже тридцять років і мені вже давно тема харчування стала байдужа, мені здається я одужав років 10 назад …

Цитата з лекції Карла Густава Юнга:
«Психологічно нездорові люди зазвичай фанатики здорового способу життя. Вони постійно шукають правильну їжу і напої, не курять і не п’ють вина, вони потребують в безлічі солей і одержимі аптеками. Вічно з новими вигадками, але ніколи не здорові до кінця. Дійсно, грішник зазвичай відчуває себе краще праведного, адже бур’яни завжди розпускаються гущі пшениці. Всі добродійні люди на це скаржаться. Ті, хто так піклуються про себе, завжди хворобливі. Ця вражаюча пристрасть, наприклад, до пиття певної води, відбувається з постійного страху в них, тобто страху смерті. Тому що щось всередині говорить: «Господи, не дай мені померти, адже я ще не жив».

Карл Густав Юнг Аналіз Сновидінь, Зимовий семестр, Лекція II 29 січня 1930 р

#vajrayoga
ru. Неважно, о питании, навеяно статьями в ленте о Юнге.
К слову сказать, я вовсе не против идей о здоровом питании или о семинарах на эту тему, в них нет ничего вредного. С какой то точки зрения человеческая деятельность вообще бессмысленна и если мы находим смысл в рассказах другим что им есть — почему бы и нет. Это просто мое отношение к еде скорее — просто стало как то неважно.
Одно время после начала занятий йогой я был одержим питанием и водой. Я отказывался от многих продуктов и специально раз в день ходил к роднику, что бы пить только родниковую воду. Прошло почти тридцать лет и мне уже давно тема питания стала безразлична, мне кажется я выздоровел лет 10 назад…
Цитата из лекции Карла Густава Юнга:
«Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. Они постоянно ищут правильную пищу и напитки, не курят и не пьют вина, они нуждаются во множестве солей и одержимы аптеками. Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца. Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются. Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. Потому что нечто внутри говорит: «Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил».
Карл Густав Юнг Анализ Сновидений Зимний семестр Лекция II 29 января 1930 г.
источник: (https://goo.gl/62H3mo)

 

 Світлина від Анатолія Пахомова.
Share it now!

сенс життя

ua. Про сенс життя.
Можна сказати, що життя набуває сенсу, який ми йому (життю) надаємо. Якщо не надаємо — воно може не мати сенсу. Сенс — це певний алгоритм, який ми запускаємо свідомо чи підсвідомо (ну або хтось інший запускає).
Глобальний же сенс життя полягає в самому пізнанні. Розумний Атом пізнає сам себе через нас. А вже як саме — то кожен сам вирішує.
Тепер щодо просвітлення, або розуміння себе як духу. Деякі думають що сенс життя може полягати в цьому. Що ж, це тема для дискусій, але дискутувати з бідняками про багатство безглуздо:).
Те що людина пізнає себе як дух, скоріш можна назвати констатацією факту через тривале пізнання. Але не думаю що саме в цьому сенс, це просто так б мовити супутній алгоритм, що спрощує життя. Робить його комфортнішим.
Адже після цього розуміння, пізнання продовжується, отже сенс життя в самому пізнанні, а не в розумінні чогось конкретного.
————————
Тільки справжня йога на наших заняттях, тільки перевірені інструктори: www.ukryoga.com

#vajrayoga

ru. О смысле жизни.
Можно сказать, что жизнь приобретает смысл, который мы ей (жизни) определяем. Если не определяем — она может не иметь смысла. Смысл — это определенный алгоритм, который мы запускаем сознательно или подсознательно (ну или кто-то другой запускает).
Глобальный же смысл жизни заключается в самом познании. Разумный Атом познает сам себя через нас. А уж как именно — это каждый сам решает.
Теперь о просветлении, или понимание себя как духа. Некоторые думают, что смысл жизни может заключаться в этом. Что ж, это тема для дискуссий, но дискутировать с бедняками о богатстве бессмысленно  :) .
То что человек познает себя как дух, так можно назвать констатацией факта при длительном познании. Но не думаю, что именно в этом смысл, это просто так бы сказать сопутствующий алгоритм, упрощающий жизнь. Делает ее более комфортной.
Ведь после этого понимания, познание продолжается, следовательно смысл жизни в самом познании, а не в понимании чего-то конкретного.
————————
Только настоящая йога на наших занятиях, только проверенные инструкторы: www.ukryoga.com

Share it now!

коза

Ніколи, чуєте — ніколи не беріть козу якщо нема ліфта…
Ледь затягнув в квартиру по сходам. Коза в квартирі проситься тепер на двір, схоже що хоче якоїсь доброї трави, наївна, тут на Подолі не так багато трави… Не знаю що робити, пускати чи не пускати надвір? Якщо пустити, то чи вернеться сама?
Є спеціалісти, що порадите?
Світлина від Анатолія Пахомова.

Share it now!

Дошка Євмінова. доска Евминова

ua. Іноді питають про дошку Євмінова. Наші інструктори Ваджри зазвичай не бачать в ній нічого корисного, але я не згоден!
Дошка Євмінова насправді дуже корисна річ! З неї можна зробити:
1. Лавочку на дачі
2. Годівницю для птахів
3. Використати дерево у інтер’єрі дому
4. Полички для дому
6. в холодну зиму можна пустити на дрова на дачі
Я впевнений, що є й інші корисні ідеї!

ru. О доске Евминова спрашивали. Наши инструкторы Ваджры обычно не видят в ней ничего полезного, но я не согласен!
Доска Евминова самом деле очень полезная вещь! Из нее можно сделать:
1. Лавочку на даче
2. Кормушки для птиц
3. Использовать дерево в интерьере дома
4. Полки для дома
6. зимой можно пустить на дрова на даче
Я уверен, что есть и другие полезные идеи!

#vajrayoga #доскаевминова
71

Share it now!

Для мандрівок

В цьому розі ми їздили по Європі на авто (https://goo.gl/kSNEFE)
і традиційно  я мінімізував витрати, мені подобається мінімалізм:). Ми жили в кемпінгах, харчувались на продуктах, що взяли із собою (в Україні все звісно дешевше). Спали в автомобілі.
Приготування їжі було на туристичній газовій горілці, я брав кілька газових балонів по 250 грн (250 грамм), що в принципі дорого, та й балони одноразові. Сьогодні придбав собі більш оптимальний варіант горілки, може комусь інформація пригодиться: https://rudyy.jimdo.com/
Ціна за 8 літровий балон з горілкою 550 грн, я взяв одразу два комплекта. Заправляється на автозаправках. Заправки вистачить на місяць приготування їжі, можна брати в автопоходи на кемпінг, на дачу і т.д.
Рекомендую.

p.s. думаю над удосконаленням пікапа під такі мандрівки:
00bae232e8b9864ae2ee6fa61e9e698e van

Share it now!