Передача Семде

ua. Сьогоднішній сон.
Я знахожусь в місті Коломия, десь в районі колишнього військового містечка. Навколо багато напівзруйнованих будинків. Підїжджаю на авто до одного будинку, захожу в середину. Зустрічаю там одного із своїх вчителів — Намкая Норбу Рінпоче. Він виглядає молодше ніж зараз років на 30. В нього помер батько і всі готуються по поховання. Намкай Норбу не виглядає засмучений, скоріш просто спокійним, він виходить із будинку і пробує полагодити вентиляцію будинку, а саме трубу. В нього не виходить, труба не тримається. Я згадую що в мене в тундрі лежать пластикові хомути, йду за ними, і допомагаю полагодити вентиляцію. Намкай Норбу повернувшись до мене дивиться, я думаю про те, що якщо він заговорить на тібетській, я його не зрозумію. Але він говорить до мене на простій англійській, видно хоче щоб я його зрозумів. Він каже що чув про мої успіхи у викладанні йоги і хоче мені щось передати. Дістає книжку, загорнуту в конспект, це тексти Дзогчен Семде. Я беру тексти, але сам розумію що це символічна передача від Вчителя, бо самі тексти в мене вже давно є. Подякувавши, я іду до машини.

n.b. Розділ Семде пов’язаний з першим заповітом Гараба Дордже — отримати пряме введення в природу своєї свідомості (від майстра). Тому в розділі підкреслюється необхідність прямого введення в природну природу розуму (Рігпа).

У Семде є чотири основні практики (нелчжор, йога, «з’єднання»), які використовуються для входження в споглядання (тіннгедзін).

1. Шине — стан спокою шляхом концентрації на об’єкті або без нього (зазвичай виконується на тибетської букві А). В результаті практик стан спокою стає стійким. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін непа.
2. Лхагтонг — «інтуїція», позамежне бачення, в якому стан спокою розчиняється або «пробуджується», будучи природним. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін мійова — «не-рух».
3. Німед — «неподвійність» — шине і лхатонг з’являються разом, дозволяючи практику вийти за межі подвійності. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін нямнід — «рівнозначність», стан, де все має один смак.
4. Лхундруб — «той, хто самовдосконалюється», «спонтанна досконалість» — практика Дзогчен, Великого Досконалості, коли відбувається об’єднання зі своїм природним станом, кожна дія відбувається в неподвійному стані споглядання, що дає переживати все виникає як «самодосконала гра своєї власної енергії».

ru.

Сегодняшний сон.
Я нахожусь в городе Коломыя, где-то в районе бывшего военного городка. Вокруг много полуразрушенных домов. Подезжаю на авто к одному дому, захожу внутрь. Встречаю там одного из своих учителей — Намкая Норбу Ринпоче. Он выглядит моложе чем сейчас лет на 30. У него умер отец и все готовятся по погребения. Намкай Норбу не выглядит расстроеным, скорее просто спокойным, он выходит из дома и пытается починить вентиляцию дома, а именно трубу. У него не получается, труба не держится. Я вспоминаю что у меня в тундре лежат пластиковые хомуты, иду за ними, и помогаю починить вентиляцию. Намкай Норбу повернувшись ко мне смотрит, я думаю о том, что если он заговорит на тибетском, я его не пойму. Но он говорит мне на простом английском, видно хочет чтобы я его понял. Он говорит, что слышал о моих успехах в преподавании йоги и хочет мне что-то передать. Достает книгу, завернутую в конспект, это тексты Дзогчен Семдэ. Я беру тексты, но сам понимаю что это символическая передача от Учителя, потому что сами тексты у меня уже давно есть. Поблагодарив, я иду к машине.

n.b. Раздел Семдэ связан с первым заветом Гараба Дордже — получить прямое введение в природу своего ума (от мастера). Поэтому в разделе подчеркивается необходимость прямого введения в естественную природу ума (ригпа).

В Семдэ имеется четыре основные практики (нэлчжор, йога, «соединение»), используемые для вхождения в созерцание (тиннгэдзин):

1. Шинэ — состояние покоя путём концентрации на объекте или без него (обычно выполняется на тибетской букве А). В результате практик состояние покоя становится устойчивым. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нэпа.
2. Лхагтонг — «интуиция», запредельное видение, в котором состояние покоя растворяется или «пробуждается», являясь естественным. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин мийова — «не-движение».
3. Нимэд — «недвойственность» — шинэ и лхатонг появляются вместе, позволяя практику выйти за пределы двойственности. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нямнид — «равностность», состояние, где всё имеет один вкус.
4. Лхундруб — «самосовершенство», «спонтанное совершенство» — практика Дзогчена, Великого Совершенства, когда происходит объединение со своим естественным состоянием, каждое действие совершается в недвойственном состоянии созерцания, что даёт переживать всё возникающее как «самосовершенную игру своей собственной энергии».

220px-White-AH.svg

Share it now!

Кастанеда

ua. Кастанеда.
Сьогодні мене спитали думку щодо ідей Кастанеди, так як я сам ними певний час цікавився, та й не тільки цікавився. Але так як я практик, а не теоретик, то одразу ж брався до самих технік. Наприклад, в свій час, в 90-их, я більше двох років провів у ящику, роблячи перегляд життя, і це мабуть серйозне мене змінило і мені подобається як саме воно змінилось.
Я подумав, що може ще комусь буде цікаво почитати, тому копіюю сюди.
Кілька років назад я писав, як мій вчитель по моєму проханні БАЧИВ Кастанеду:
http://blog.ukryoga.com/2013/05/
Тому буду опиратись не тільки на свою думку, й практику, але й на видіння вчителя. В книгах Кастанеди в цілому правда, але трохи художньо прикрашена, зрештою, як і має бути в художньому творі.
Тим більше що я особисто знайомий із Вчителем. який БАЧИТЬ. Тому я ЗНАЮ що це не тільки гіпотетично можливо, а й практично реалізовано. Хоча маю відмітити що видіння може бути дещо різним. В мого вчителя ВИДІННЯ . як би то сформулювати — чисте й технічне. А якщо людина має якісь релігійні потьмарення, то звісно накладаючи інтрепритації можна і Орла «побачити» і ще багато чого:)))
Щодо Кастанеди, то він дійсно навчався у мексиканських індіанців. І зупинка внутрішнього діалогу дійсно «зупиняє світ» і є фундаментальною практикою, яка змінює нас. Ну а в основі інших лежить усвідомлення: практики сновидіння, практики сталкінгу, перегляд життя — це все працює, і дає певні плоди.
А художній вимисел — це певні абстрактні ідеї описані в пізніх книгах, наприклад щодо того, що чоловік живиться енергією жінки і т.д. Але ці ідеї, якщо уважно читати ніколи й не були сказані з уст пана Хуана Матуса. Це вже фантазії Кастанеди чи його знайомих. На цьому моменті феміністки можуть почати кидатись помідорами в мене, але я скажу вам одне — ви того не бачите, а мій вчитель БАЧИТЬ, тому ці ідеї лишаються вашими фантазіями, які накладаються на нестабільність психіки, внаслідок підвивиху грудного відділу. А як хребет підправите — то й зрозумієте.
Також художніми вимислами, на мій суб’єктивний погляд, є різні можливості літати чи стрибати на великі відстані пана Хенаро чи інших людей. Чи якісь інші магічні здібності. Я думаю, що тіло людини має більш обмежені можливості, це ж просто машина.
Я люблю твори Кастанеди з художнього боку, полюбляю в дальній дорозі переслуховувати аудіоверсії книг, вони приносять якийсь спокій і специфічний настрій в дорозі, і сприяє махамудрі. Може просто нагадують юні роки:)…
Єдине, що, я б дуже не радив би їх читати людям із нестабільною психікою. В мене один знайомий отак начитавшись — сіганув із вікна, я так розумію з надією що дон Хуан мав би його піймати. Розбився звісно…
Ну але це не вина Кастанеди. В руках потьмареної людиний будь-який інструмент може зашкодити. Йога так само для більш-менш психічно здорових людей це ж інструмент. А нашкодити собі можна й кухонною виделкою…
В книгах є декілька неспівпадінь по логіці, які особисто мені кидаються у вічі. Але то таке, заради інших плюсів я на це закриваю очі. А в цілому книги, як на мене, хороші й дають людині альтернативний погляд на життя.|
#кастанеда #vajrayoga

ru. Кастанеда.
Сегодня меня спросили мнение о идеях Кастанеды, так как я сам ими определенное время интересовался, да и не только интересовался. Например, в свое время в 90х я более двух лет провел в ящике, делая просмотр жизни, и это пожалуй серьезно меня изменило и мне нравится как именно.
Я подумал, что может еще кому-то будет интересно почитать, потому копирую сюда.
Несколько лет назад я писал, как мой учитель по моей просьбе ВИДЕЛ Кастанеду:
http://blog.ukryoga.com/2013/05/
Поэтому буду опираться не только на свое мнение, и практику, но и на видение учителя. В книгах Кастанеды в целом верно, но немного художественно украшенная, впрочем, как и должно быть в художественном произведении.
Тем более что я лично знаком с Учителем, который ВИДИТ. Поэтому я знаю что это не только гипотетически возможно, но и практически реализовано. Хотя должен отметить что видение может быть несколько различным. У моего учителя ВИДЕНИЕ. как бы сформулировать — чистое и техническое. А если человек имеет какие-то религиозные помрачения, то конечно накладывая интрепритации можно и Орла «увидеть» и еще много чего  :) ))
По Кастанеде, то он действительно учился в мексиканских индейцев. И остановка внутреннего диалога действительно «останавливает мир» и является фундаментальной практикой, меняет нас. Ну а в основе других лежит осознание: практики сновидения, практики сталкинга, просмотр жизнь — это все работает, и дает определенные плоды.
А художественный вымысел — это определенные абстрактные идеи описаны в поздних книгах, например о том, что мужчина питается энергией женщины и т.д. Но эти идеи, если внимательно читать никогда и не были сказаны из уст дона Хуана Матуса. Это уже фантазии Кастанеды или его знакомых. На этом моменте феминистки могут начать бросаться помидорами в меня, но я скажу вам одно — вы этого не видите, а мой учитель ВИДИТ, поэтому эти идеи остаются вашими фантазиями, которые накладываются на нестабильность психики, в результате подвывиха грудного отдела. А как позвоночник подправите — так и поймете.
Также художественными вымыслами, на мой субъективный взгляд, являются возможности летать или прыгать на большие расстояния дона Хенаро или других людей. Или какие-то другие магические способности. Я думаю, что тело человека имеет более ограниченные возможности, это же просто машина.
Я люблю произведения Кастанеды с художественной стороны, люблю в дальней дороге переслушивать аудиоверсии книг, они приносят какое-то спокойствие и специфический настроение в дороге и способствует Махамудре. Может просто напоминают о юности:) …
Единственное, что я бы очень не советовал бы их читать людям с нестабильной психикой. У меня один знакомый так начитавшись — сиганув из окна, я так понимаю с надеждой что дон Хуан должен его поймать. Разбился конечно …
Ну но это не вина Кастанеды. В руках помраченного человеком любой инструмент может навредить. Йога так же, для более или менее психически здоровых людей, это же инструмент. А навредить себе можно и кухонной вилкой…

В книгах есть несколько несовпадений по логике, лично мне бросаются в глаза. Но это такое, ради других плюсов я на это закрываю глаза. А в целом книги, на мой взгляд, хорошие и дают человеку альтернативный взгляд на жизнь.
kk4

Share it now!

ЧАС

Для тих хто завтра збирається на тренування, не забувайте, що годинник переводять завтра вранці на годину назад!

Запрошую початківців та досвідчених, ми маємо чого вас навчити, без цирку і гімнастики — тільки справжня йога, яка зробить ваше життя кращим.
Сб, Нд 11:00
Вт, Чт 19:50
Викладання українською.

Притча про час

Один чоловік в дитинстві був дуже дружний зі старим-сусідом.
Але час минав, з’явився коледж та захоплення, потім робота і особисте життя. Кожну хвилину молодий чоловік був зайнятий, і у нього не було часу ні згадати про минуле, ні навіть побути з близькими.
Одного разу він дізнався, що сусід помер — і несподівано згадав: старий багато чому навчив його, намагаючись замінити хлопчикові загиблого батька. Відчувши свою провину, він приїхав на похорони.
Увечері, після поховання, чоловік зайшов до спорожнілого будинку покійного. Все було так, як і багато років тому…
Ось тільки маленька золота коробочка, в якій, за словами старого, зберігалася найцінніша для нього річ, зникла зі столу. Подумавши, що її забрав хтось із нечисленних родичів, чоловік покинув будинок.
Однак через два тижні він отримав посилку. Побачивши на ній ім’я сусіда, чоловік здригнувся і розкрив коробку.
Усередині лежала та сама золота коробочка. У ній виявився кишеньковий золотий годинник з гравіюванням: «Спасибі за час, що проводив зі мною».
І він зрозумів — найціннішим для старого був час, проведений зі своїм маленьким другом.
З тих пір чоловік намагався якомога більше часу приділяти дружині і сину.
Життя вимірюється не кількістю вдихів. Воно вимірюється кількістю моментів, які змушують нас затримати дихання.
Час втікає від нас кожну секунду. І його потрібно витрачати прямо зараз.
404170078

Share it now!

Практика

Ua. Про Махамудру.
Як відомо в тібетській йозі виділять дану практику як основну наряду із зупинкою думки. Махамудра може дати практично ті ж результати що і Унмані.
Суттю цього прийому є те, що ми перетворюємо в йогу все що ми робимо і навіть потік своєї свідомості чи порожнечу в середині.
Як на мій погляд це одне з небагатьох гідних занять в цьому житті.
Хоча, мушу відмітити, що до цієї практики треба дозріти. До неї треба переходити тільки коли все інше вже не приносить вже задоволення. Тому перші десятки тисяч років на цій планеті прийнято займатися іншими знаннями і захопленнями. Я переконаний що вище цієї техніки немає в даному куточку Всесвіту. Це переконання зі мною вже близько 20 років і мені здається, я навряд чи зміню думку щодо цього. Для тих, хто не знайомий з практикою Махамудри пропоную познайомиться з цією технікою на моїх тренуваннях в Києві.
Приходьте на заняття, можна без досвіду:
Вт, Чт 19:50
Сб, нд 11:00
Ось вступне розуміння, у вигляді притчі:
Колись в Тибеті жив знаменитий лама по імені Дром. Одного разу Дром побачив чоловіка, що здійснював обхід ступи.
- Обхід ступи — гарна справа, — сказав Дром. — Але практика ще краще.
Чоловік подумав: «Ну, значить треба читати священні книги».
Так він і вчинив. Але одного разу Дром побачив його за читанням і сказав:
- Читання священної книги — добра справа, але практика — ще краще.
Чоловік подумав: «Схоже, і цього недостатньо. Тепер, якщо я займуся медитацією, це вже точно буде практика ».
Застав його за медитацією, Дром сказав:
- Медитація — гарна справа, але практика — ще краще.
Чоловік здивувався і запитав:
- Як же треба практикувати?
І Дром відповів:
- Не прив’язуйся до цього життя, зроби свою свідомість практикою.
#vajrayoga #йогакиїв

ru. О махамудре.
Как известно в тибетской йоге выделят данную качестве основной наряду с остановкой мысли. Махамудра может дать практически те же результаты что и Унмани.
Сутью этого приема является то, что мы превращаем в йогу все что мы делаем и даже поток своего сознания.
Как на мой взгляд это одно из немногих достойных занятий в этой жизни.
Конечно к этой практике надо созреть. К ней надо переходить только когда все остальное уже не приносит уже удовлетворения. Потому первые десятки тысяч лет на этой планете принято заниматься другими познаниями и увлечениями. Я убежден что выше этой техники нет в данном уголке Вселенной. Это убеждение со мной уже около 20 лет и мне кажется, я вряд ли поменяю мнение насчет этого. Для тех, кто не знаком с практикой махамудры предлагаю познакомится с данной техникой на моих тренировках в Киеве и Индии.
Приходите на занятия, можно без опыта:
Вт, Чт 19:50
Сб, Вск 11:00
Вот вводное понимание, облеченное в притчу:
Некогда в Тибете жил знаменитый лама по имени Дром. Однажды Дром увидел человека, совершавшего обход ступы.
— Обход ступы — хорошее дело, — сказал Дром. — Но практика ещё лучше.
Человек подумал: «Ну, значит надо читать священные книги».
Так он и поступил. Но однажды Дром увидел его за чтением и сказал:
— Чтение священной книги — хорошее дело, но практика — ещё лучше.
Человек подумал: «Похоже, и этого недостаточно. Теперь, если я займусь медитацией, это уж точно будет практика».
Застав его за медитацией, Дром сказал:
— Медитация — хорошее дело, но практика — ещё лучше.
Человек изумился и спросил:
— Как же надо практиковать?
И Дром ответил:
— Не привязывайся к этой жизни, заставь своё сознание стать практикой.
#vajrayoga #ukryoga #йогавкиеве

22549604_1677254685640722_5686244527860890531_n

Share it now!

мапа Чорногори

Колись в далеких девяностих я ходив в одиночні походи по Карпатам. І купив собі у Львові тоді хорошу і зручну мапу бувалого туриста, разом з детальними описами маршрутів — на невеличку книжечку.
На цій мапі, що йшла з книжечкою, нема ліній висот, і мені особисто так зручніше було. Якщо комусь цікава книжечка можу дати відсканувати.
Я кращої карти не знаходив. Може комусь знадобиться.

То я збирався цієї осені сходити в одиночний похід як в старі добрі часи, похід по Чорногорі. Посидіти, поспоглядати на Чорногірському хребту — що може бути краще?
Але по часу не склалось, весь вересень були невідкладні справи, а вже заморозки пішли. Зате майже все встиг підготувати (туристичний стаф), в тому числі знайшов старі мапи.
Тож відсканованими мапами ділюся, може будуть комусь корисні.

300-1 300-1

Share it now!

біль і споглядання/ боль и созерцание

Ua. Про підхід до споглядання в нашій школі Ваджра.

Одного ранку Чорний Ведмідь прийшов побачитися з Вороном і сказав: — У мене постійно болить під правою лопаткою коли медитую. Чи повинен я займатися махамудрою, незважаючи на це?
- Чи пробував ти терпіти це? — запитав Ворон.
Чорний Ведмідь відповів: — Мені тільки гірше робиться. — Може, тобі слід підняти свою подушку. Спробуй сидіти на камені, — сказав Ворон.
Чорний Ведмідь сказав: — Це, схоже, не допомагає.
- Спробуй медитувати лежачи, — сказав Ворон.
Чорний Ведмідь сказав: — Хіба можна виконувати махамудру лежачи?
- А як ще ти можеш це виконати? — запитав Ворон.
#vajrayoga
p.s. Насправді ні ворон ні ведмідь не знали що є ще один спосіб:)

Ru. О подходе к созерцанию в нашей школе Ваджра.

Однажды утром Черный Медведь пришел повидаться с Вороном и сказал: — У меня постоянно болит под правой лопаткой когда медитирую. Должен ли я заниматься Махамудра, несмотря на это?
- Пробовал ты терпеть это? — спросил Ворон.
Черный Медведь ответил: — Мне только хуже делается. — Может, тебе следует поднять свою подушку. Попробуй сидеть на камне, — сказал Ворон.
Черный Медведь сказал: — Это, похоже, не помогает.
- Попробуй медитировать лежа, — сказал Ворон.
Черный Медведь сказал: — Разве можно выполнять Махамудру лежа?
- А как еще ты можешь выполнить? — спросил Ворон.
#vajrayoga
p.s. На самом деле ни ворон ни медведь не знали что есть еще один способ  :)
1504000174167757255

Share it now!

герої

От читаєш дітям казки і по іншому дивишся на них. Іноді негативні герої навіть захоплюють…
Люблю роздумувати що ідея багатьох казок розкрита не з того боку. Тому я захоплююсь Бабою Ягою — крута ВідьМа була, літати вміла… А Кощій Невмирущий — то якась культова особа, точно. Скоріш за все ТойХтоПізнавВласнуПрироду — звідтий й розуміння безсмертя. А селяни — що? Недооцінили й незрозуміли. А всьому незрозумілому приписують злий ореол.
Мені розповідали що деякі люди мене теж вважають чорним демоном. На фоні всього це мабуть навіть приємно:)
Witch-on-a-Broomstick_art

Share it now!