Костоправство

UKR. Про костоправство та індивідуальний підхід.
Костоправ ставить кістки на місце. Деякі люди скаржаться що мовляв через рік / місяць / тиждень кістки з’їжджають, мовляв це не вихід весь час поправляти кістки.
Або кажуть – “мені не допомогло” (а в стрічці соцмережі дивишся – скрутки роблять – хех! Так ниче тоді не допоможе :)))
Потрібно розуміти, що людське тіло по суті машина. Як і автомобіль тіло залежить від умов експлуатації. Якщо у вас полетіла деталь підвіски – ви їдете на СТО. Потім їзда по ямам- і ви говорите “СТО не допомогло, знову треба ремонтувати” … Ні дорогі мої, треба брати відповідальність за своє життя. Може  справа не в СТО а в їзді по ямах і невмілому водінню?
Костоправ це не чаклун, він просто ставить кістки на місце. А те, що відбувається після цього залежить на 80-90% від вас (залишимо трохи на карму і випадковості). Треба вчиться жити усвідомлено в прямому сенсі цього слова і взяти відповідальність за те що відбувається у своєму житті на себе.
Коли то я дивувався непослідовності мислення деяких людей, Лора ШАЙГОРОДСЬКА сказала дуже точно: огірок поміщений в розсіл стає солоним. Це про середовище спілкування. Ось і виходить, що поки людина не перестане бути “огірком” і стане особистістю – тільки тоді будуть зміни.
Добре сказала Natalia Nati: Костоправство не допомагає тим хто перекладає  відповідальність з себе на костоправа, замість того що б почати змінювати своє життя і звички.

RUS. О костоправстве и индивидуальном подходе.
Костоправ ставит кости на место. Некоторые люди жалуются что мол через год/месяц/неделю кости съезжают, мол это не выход все время поправлять кости.
Или говорят – “мне не помогло” (а в ленте соцсети смотришь – скрутки делают – хех! так ниче тогда не поможет:)))
Нужно понимать, что человеческое тело по сути машина. Как и автомобиль тело зависит от условий эксплуатации. Если у вас полетела деталь подвески – вы едете на СТО. Потом езда по ямам- и вы говорите “СТО не помогло, вновь надо ремонтировать”… Нет дорогие мои, надо брать ответственность за свою жизнь. Может быть дело не в СТО а в езде по ямам и неумелому вождению?
Костоправ это не волшебник, он просто ставит кости на место. А то, что происходит после этого зависит на 80-90% от вас (оставим немного на карму и случайности). Надо учится жить осознанно в прямом смысле этого слова и взять ответственность за то что происходит в своей жизни на себя.
Когда то я удивлялся непоследовательности мышления некоторых людей, Лора Шайгородская сказала очень точно: огурец помещенный в рассол становится соленым. Это о среде общения. Вот и получатеся, что пока человек не перестанет быть “огурцом” а станет личностью – только тогда будут изменения.
Хорошо сказала Natalia Nati: Костоправство не помогает тем кто перекладывает отлично ответственность с себя на костоправа, вместо того что бы начать менять свою жизнь и привычки