Скрутки

UKR. Мене тут запитали, а чому деякі навіть після моїх семінарів роблять скрутки все одно?
Справа в тому, що відповідь може бути данf як мінімум на двох рівнях. Перший рівень складний для повсякденного розуміння і пов’язаний з кармою. Іноді кармічні вузли настільки сильні, що людина почувши про якийсь раціональний підхід, все одно зробить по “старому” так як є якісь то глибокі неусвідомлювані причини, подолати які вона в даний момент не в силах.
Другий рівень відповідей зрозуміти набагато легше. Це побутовий рівень.
Я думаю, що скрутки роблять з різних причин. Найчастіша – це “розсіл”. Розсолом ми називаємо місце існування. Інструктор існує в середовищі сучасних йогів і через деякий час, просочившись розсолом Авідья – стає замість мислячої особистості огірком. Адже огірок в розсолі стає солоним.
Друга причина – ПВВ (почуття власної важливості, гординя). Справа в тому, що в деяких скручування людина на фото виглядає як то незвично, інколи ірраціонально тримав у дивній позі, що дозволяє зробити ефектні фото. Ось приміром одна наша знайома, у якої болить спина від цих всіх викрутасів все одно не може втриматися.
Третю причину можна в принципі віднести до різновиду першої. Люди зустрічають якого нибудь іменитого “йога”, який до речі в приватній бесіді сам може моторошно скаржитися на болі, але який хвацько робить на фото асани. І хочуть бути схожими на такого крутого псевдойоги, не розуміючи, що за все доведеться платити. Рахунок як правило “приносять” трохи пізніше, десь після 35-38 років.
Напевно є ще причини, у кожного свої – наприклад може затишність перебування в натовпі, навіть якщо натовп буде кричати “убий”
як бувало на гладіаторських боях і т.д. Але корінь всіх причин Авідья. Тобто відсутність Знання.
RUS. Меня тут спросили, а почему некоторые даже после моих семинаров делают скрутки все равно?
Дело в том, что ответ может быть дан как минимум на двух уровнях. Первый уровень сложный для обыденного понимания и связан с кармой. Иногда кармические узлы настолько сильны, что человек услышав о каком то разумном, все равно сделает по “старинке” так как есть какие то глубокие неосознаваемые причины, преодолеть которые он в данный момент не в силах.
Второй уровень ответов понять намного легче. Это бытовой уровень.
я думаю, что скрутки делают по разным причинам. Самая частая – это “рассол”. Рассолом мы называем среду обитания. Инструктор существует в среде современных йогов и через некоторое время, пропитавшись рассолом авидьи – становится вместо мыслящей личности огурцом. Ведь огурец в рассоле становится соленым.
Вторая причина – ЧСВ (чувство собственной важности, гордыня). Дело в том, что в некоторых скрутках человек на фото выглядит как то необычно, иногда иррационально держащимся в странной позе, что позволяет сделать эффектные фото. Вот к примеру одна наша знакомая, у которой болит спина от этих всех выкрутасов все равно не может удержаться.
Третью причину можно в принципе отнести к разновидности первой. Люди встречают какого нибудь именитого “йога”, который кстати в приватной беседе сам может жутко жаловаться на боли, но который лихо делает на фото асаны. И хотят быть похожими на такого крутого псевдойога, не понимая, что за все придется платить. Счет как правило “приносят” чуть попозже, где то после 35-38 лет.
Наверное есть еще причины, у каждого свои – например может уютность пребывания в толпе, даже если толпа будет кричать “убей”
как бывало на гладиаторских боях и т.д. Но корень всех причин АВИДЬЯ. ТО есть отсутствие Знания.