Прощавай жарка й улюблена Індія до зустрічі в наступному сезоні, і вітання рідненька Україна!

UKR. Прощавай жарка й улюблена Індія до зустрічі в наступному сезоні, і вітання рідненька Україна!
IMG_1400
Буду радий побачити старих і нових давніх практикуючих, я за всіма вже скучив, вже хочу відчути найкращу йога студію в Києві – мою Ваджру!

На наступних вихідних планую бути в Києві, тому запрошую на тренування та лекції:
Субота:
– 9.00-10.45 лекція, на тему “Споглядання”
– 11.00-13.00 Практика Анатолій Пахомов
– 13.00-13.45 Обговорення практики, структури і принципів.
– 16.00-18.00 лекція “Коректний підхід до хребта в йозі” + запитання. Можливо буде довше.
Неділя:
– 9.00-10.45 лекція, на тему “Коректний підхід до хребта в побуті”
– 11.00-13.00 лекція “Тібетська йога”
– 14.30-16.30 лекція “Махамудра” + “Космологія йоги”
– 17.00-18.30 Практика Анатолій Пахомов

RUS. Прощай жаркая и любимая Индия, до встречи в следующем сезоне и здравствуй родная Украина!
Буду рад увидеть старых и новых давних практикующих, я по всем уже соскучился, уже хочу почувствовать лучшую йога студию в Киеве – мою Ваджру!
На следующих выходных планирую быть в Киеве, поэтому приглашаю на тренировки и лекции:
суббота:
– 9.00-10.45 лекция на тему “Созерцание”
– 11.00-13.00 Практика Анатолий Пахомов
– 13.00-13.45 Обсуждение практики, структуры и принципов.
– 16.00-18.00 лекция “Корректный подход к позвоночнику в йоге” + вопрос. Возможно будет дольше.
воскресенье:
– 9.00-10.45 лекция на тему “Корректный подход к позвоночнику в быту”
– 11.00-13.00 лекция “Тибетская йога”
– 14.30-16.30 лекция “Махамудра” + “Космология йоги”
– 17.00-18.30 Практика Анатолий Пахомов

Секрет успішного інструктора йоги

UKR. У чому секрет успішного інструктора йоги?
Тобто в чому ключова ланка.
У тому наскільки ми допомагаємо іншим людям (до того як стати інструктором що навчає, добре щоб інструктор впорався зі своїми проблемами, це звичайно в ідеалі. У реальності це найчастіше відбувається паралельно).
Успішність інструктора йоги залежить насамперед від рівня ЗНАННЯ, тобто від того, чи можемо ми допомогти людині справитися зі своїми проблемами на рівні розуму і/або тіла.
RUS. В чем секрет успешного инструктора?
То есть в чем ключевое звено.
В том насколько мы помогаем другим людям (до того как стать инструктором преподающим, хорошо бы справится со своими проблемами, это конечно в идеале. В реальности чаще всего происходит параллельно).
Успешность инструктора йоги зависит прежде всего от уровня ЗНАНИЯ, то есть от того, можем ли мы помочь человеку справится со своими проблемами на уровне ума и/или тела.
12801417_1149688078383669_8459648691111256432_n

Холотропка

UKR. Думки з приводу холотропного і подібних дихань.
Мені поставили запитання з приводу різних інтенсивних способів дихання.
budda-of-natraja-

 

Відповідаю:
Якщо коротко то “не чіпай програму, яка працює”.
Якщо розгорнуто то так:
Дихання є складним процесом, який не ми створювали, ми тільки користувачі. Тому грубо або довго втручатися в цей процес не можна.
Є “маленьке я” і “велике Я”. “Маленьке я” це тіло, у нього є свої програми, які забезпечують життєдіяльність, без участі “великого Я” (душі або розуму).
Уджаї можна використовувати як заспокоєння розуму, як дихальну вправу кілька хвилин, далі хай буде черевне дихання.
Холотропне ж дихання по суті являється насиллям над тілом і може навіть зашкодити мозку, приводячи до відмирань клітин мозку.
Якщо людина використовує інтенсивні типи дихання накшталт холотропного то маленьке я просто може скидати “наїзника” – велике Я (втрата свідомості) для того що б відновити нормальне дихання. І зверніть увагу, що при “скиданні наїзника” тіло переходить до черевного спокійного дихання, як до більш доцільного для себе. Замість того, що б визнати розумність творіння, людина часто грубо втручається в процеси природи або процес свого тіла, керуючись просто егоЇстічними, часто помилковими поглядами і неперевіреними техніками.
Тому ті, хто використовують довго інтенсивні способи дихання є просто “неосвіченими користувачами” тіла. Якщо хтось з наших послідовників Ваджри використовує подібні практики – значить вони погано вчилися у нас в Школі і погано засвоїли матеріал.
Тому ті хто використовують довго інтенсивні способи дихання є просто невігласами. Така думка мого вчителя і моя на підставі спостережень за собою, тілом, людьми.
УджаЇ є не настільки інтенсивною технікою як холотропне, але це все одно втручання в програму виживання.
Тому потрібно відповісти перш за все собі на питання “а навіщо?”
Тобто що такого особливого людина хоче досягти, що ризикує втручаючись в основну програму життєзабезпечення тіла? Можливо це якесь відкриття, на рівні нобелівської премії? Чи щось, що може допомогти всьому людству щось осягнути, зрозуміти, чи врятувати когось?
Ні? Просто експерименуєте що б проперло? 🙂 Тоді людині такій можна сказати що ввона не зрозуміла цінності людського народження.
Я вам так скажу – коли ви використовуєте будь-яку техніку, то запитайте себе чесно – що змінюється після цієї техніки у вас в порівнянні з людиною, яка не використовує таку вправу в житті?
І якщо ви не наближаєтеся до розуміння власної природи, або не перетворюєтесь в розумніших, добріших, здоровіших, а замість цього вас просто “пре” від хімічних реакцій тіла, то можливо ваша вправа просто різновид наркоманії.
p.s. Є безліч різних технік, але це не означає що вони всі доцільні. У нас ось в Гоа деякі люди виходять на пляж і кричать о 6.30 ранку як божевільні і теж називають це “йогою”.
Дам одну ліричну пораду. Коли ви не знаєте, чи є сенс використовувати ту чи іншу техніку (танці, холотропне дихання, або божевільно кричати вранці) – задайте собі питання, ви собі можете уявити Будду, який би виконував ці техніки? Чи з більшою ймовірністю ви його уявляєте сидячи \ лежачи в спокої?
Всім мудрості і здоров’я 🙂

RUS. Мысли по поводу холотропного и подобных дыханий.
Мне задали вопрос по поводу разных интенсивных способов дыхания.

Ответ:
Если кратко то “не трогай программу, которая работает”.

Если развернуто то так:
Дыхание является сложным процессом, который не мы создавали, мы только пользователи. Потому грубо или долго вмешиваться в этот процесс нельзя.
Есть маленькое и большое Я. Маленькое я это тело, у него есть свои программы, которые обеспечивают жизнедеятельность, без участия большого Я (души или ума).
Уджаи можно использовать как успокоение ума, как дыхательную тренировку несколько минут. Холотропное же дыхание является, по сути, насилием над телом и может даже вредить мозгу. Длительная гипервентиляция как ни странно приводит к гипоксии, а гипоксия может вызвать отмирание клеток мозга.
Если человек использует интенсивные типы дыхания типа холотропного то маленькое я просто может сбрасывать “наездника” – большое Я (потеря сознания) для того чтобы востановить нормальное дыхание. И обратите внимание, что при сбросе наездника, тело переходит к брюшному спокойному дыханию, как к более целесообразному для себя. Вместо того, чтобы признать разумность творения, человек часто грубо вмешивается в процессы природы или процесс своего тела, руководствуясь просто эгоистичными, часто ложными воззрениями и непроверенными техниками.
Потому те, кто используют долго интенсивные способы дыхания являются просто “неграмотными пользователями” тела. Если кто-то из наших последователей Ваджры использует подобные практики – значит они плохо учились у нас в Школе и плохо усвоили материал.

Те, кто используют долго интенсивные способы дыхания являются просто неграмотными пользователями тела. Таково мнение моего учителя и мое на основании наблюдений за собой, телом, людьми.
Уджаи является не столь интенсивной техникой как холотропное, но это все равно вмешательство в программу выживания.
Потому нужно ответить прежде всего себе на вопрос “а Зачем?”
То есть что такого особенного человек хочет достичь, что рискует, вмешиваясь в основную программу жизнеобеспечения тела? Возможно, это какое-то открытие, на уровне нобелевской премии? Какое-то состояние которое может помочь всему человечеству что-то постичь, понять, спасти?
Нет? Просто экспериментируете что бы проперло?:) Тогда человеку такому можно сказать что он не понял драгоценности человеческого рождения.

Я вам так скажу – когда вы используете какую-либо технику, то спросите себя честно – что меняется после этой техники у вас по сравнению с человеком, который не использует такое упражнение в жизни?
И если вы не приближаетесь к пониманию собственной природы, или становитесь умнее, добрее, здоровее, а вместо этого вас просто “пропирает” от химических реакций тела, то возможно ваше упражнение просто разновидность наркомании.

p.s. Есть множество разных техник. У нас вот в Гоа некоторые люди выходят на пляж и орут в 6.30 утра как сумасшедшие и тоже называют это “йогой”.
Дам один лирический совет. Когда вы не знаете, есть ли смысл использовать ту или инную технику (танцы, холотропное дыхание, или орать по утрам) – задайте себе вопрос, вы себе можете представить Будду, который бы выполнял эти техники? Или с большей вероятность вы его представляете сидящим\лежащим в спокойствии?
Всем мудрости и здоровья:)

Махамудра наше все.

Махамудра наше все.
Як привнести присутність в буденне життя?
Перш за все треба зрозуміти, що стан присутності це природний, першопочатковий стан нашої свідомості. Тобто цьому не треба вчитись, це у нас від народження.
Далі треба зрозуміти, що нам деколи заважає?
А заважає нам метушня й поспіх.
Тому просто треба прибрати їх із свого життя й змінити звички. Знову почати повільно їсти, повільно ходити, повільно їздити на мотоциклі, повільно їздити на авто, повільно тренуватись на практиці йоги.
pakhomov