Холотропка

UKR. Думки з приводу холотропного і подібних дихань.
Мені поставили запитання з приводу різних інтенсивних способів дихання.
budda-of-natraja-

 

Відповідаю:
Якщо коротко то “не чіпай програму, яка працює”.
Якщо розгорнуто то так:
Дихання є складним процесом, який не ми створювали, ми тільки користувачі. Тому грубо або довго втручатися в цей процес не можна.
Є “маленьке я” і “велике Я”. “Маленьке я” це тіло, у нього є свої програми, які забезпечують життєдіяльність, без участі “великого Я” (душі або розуму).
Уджаї можна використовувати як заспокоєння розуму, як дихальну вправу кілька хвилин, далі хай буде черевне дихання.
Холотропне ж дихання по суті являється насиллям над тілом і може навіть зашкодити мозку, приводячи до відмирань клітин мозку.
Якщо людина використовує інтенсивні типи дихання накшталт холотропного то маленьке я просто може скидати “наїзника” – велике Я (втрата свідомості) для того що б відновити нормальне дихання. І зверніть увагу, що при “скиданні наїзника” тіло переходить до черевного спокійного дихання, як до більш доцільного для себе. Замість того, що б визнати розумність творіння, людина часто грубо втручається в процеси природи або процес свого тіла, керуючись просто егоЇстічними, часто помилковими поглядами і неперевіреними техніками.
Тому ті, хто використовують довго інтенсивні способи дихання є просто “неосвіченими користувачами” тіла. Якщо хтось з наших послідовників Ваджри використовує подібні практики – значить вони погано вчилися у нас в Школі і погано засвоїли матеріал.
Тому ті хто використовують довго інтенсивні способи дихання є просто невігласами. Така думка мого вчителя і моя на підставі спостережень за собою, тілом, людьми.
УджаЇ є не настільки інтенсивною технікою як холотропне, але це все одно втручання в програму виживання.
Тому потрібно відповісти перш за все собі на питання “а навіщо?”
Тобто що такого особливого людина хоче досягти, що ризикує втручаючись в основну програму життєзабезпечення тіла? Можливо це якесь відкриття, на рівні нобелівської премії? Чи щось, що може допомогти всьому людству щось осягнути, зрозуміти, чи врятувати когось?
Ні? Просто експерименуєте що б проперло? 🙂 Тоді людині такій можна сказати що ввона не зрозуміла цінності людського народження.
Я вам так скажу – коли ви використовуєте будь-яку техніку, то запитайте себе чесно – що змінюється після цієї техніки у вас в порівнянні з людиною, яка не використовує таку вправу в житті?
І якщо ви не наближаєтеся до розуміння власної природи, або не перетворюєтесь в розумніших, добріших, здоровіших, а замість цього вас просто “пре” від хімічних реакцій тіла, то можливо ваша вправа просто різновид наркоманії.
p.s. Є безліч різних технік, але це не означає що вони всі доцільні. У нас ось в Гоа деякі люди виходять на пляж і кричать о 6.30 ранку як божевільні і теж називають це “йогою”.
Дам одну ліричну пораду. Коли ви не знаєте, чи є сенс використовувати ту чи іншу техніку (танці, холотропне дихання, або божевільно кричати вранці) – задайте собі питання, ви собі можете уявити Будду, який би виконував ці техніки? Чи з більшою ймовірністю ви його уявляєте сидячи \ лежачи в спокої?
Всім мудрості і здоров’я 🙂

RUS. Мысли по поводу холотропного и подобных дыханий.
Мне задали вопрос по поводу разных интенсивных способов дыхания.

Ответ:
Если кратко то “не трогай программу, которая работает”.

Если развернуто то так:
Дыхание является сложным процессом, который не мы создавали, мы только пользователи. Потому грубо или долго вмешиваться в этот процесс нельзя.
Есть маленькое и большое Я. Маленькое я это тело, у него есть свои программы, которые обеспечивают жизнедеятельность, без участия большого Я (души или ума).
Уджаи можно использовать как успокоение ума, как дыхательную тренировку несколько минут. Холотропное же дыхание является, по сути, насилием над телом и может даже вредить мозгу. Длительная гипервентиляция как ни странно приводит к гипоксии, а гипоксия может вызвать отмирание клеток мозга.
Если человек использует интенсивные типы дыхания типа холотропного то маленькое я просто может сбрасывать “наездника” – большое Я (потеря сознания) для того чтобы востановить нормальное дыхание. И обратите внимание, что при сбросе наездника, тело переходит к брюшному спокойному дыханию, как к более целесообразному для себя. Вместо того, чтобы признать разумность творения, человек часто грубо вмешивается в процессы природы или процесс своего тела, руководствуясь просто эгоистичными, часто ложными воззрениями и непроверенными техниками.
Потому те, кто используют долго интенсивные способы дыхания являются просто “неграмотными пользователями” тела. Если кто-то из наших последователей Ваджры использует подобные практики – значит они плохо учились у нас в Школе и плохо усвоили материал.

Те, кто используют долго интенсивные способы дыхания являются просто неграмотными пользователями тела. Таково мнение моего учителя и мое на основании наблюдений за собой, телом, людьми.
Уджаи является не столь интенсивной техникой как холотропное, но это все равно вмешательство в программу выживания.
Потому нужно ответить прежде всего себе на вопрос “а Зачем?”
То есть что такого особенного человек хочет достичь, что рискует, вмешиваясь в основную программу жизнеобеспечения тела? Возможно, это какое-то открытие, на уровне нобелевской премии? Какое-то состояние которое может помочь всему человечеству что-то постичь, понять, спасти?
Нет? Просто экспериментируете что бы проперло?:) Тогда человеку такому можно сказать что он не понял драгоценности человеческого рождения.

Я вам так скажу – когда вы используете какую-либо технику, то спросите себя честно – что меняется после этой техники у вас по сравнению с человеком, который не использует такое упражнение в жизни?
И если вы не приближаетесь к пониманию собственной природы, или становитесь умнее, добрее, здоровее, а вместо этого вас просто “пропирает” от химических реакций тела, то возможно ваше упражнение просто разновидность наркомании.

p.s. Есть множество разных техник. У нас вот в Гоа некоторые люди выходят на пляж и орут в 6.30 утра как сумасшедшие и тоже называют это “йогой”.
Дам один лирический совет. Когда вы не знаете, есть ли смысл использовать ту или инную технику (танцы, холотропное дыхание, или орать по утрам) – задайте себе вопрос, вы себе можете представить Будду, который бы выполнял эти техники? Или с большей вероятность вы его представляете сидящим\лежащим в спокойствии?
Всем мудрости и здоровья:)

2 thoughts on “Холотропка

 1. Перепрошую, але я не можу уявити собі Будду, який користується послугами костоправа. Це дійство також можна назвати “втручанням в програму” і розглядами його можна в такій же самій логічній послідовності, в якій Ви розглядаєте “холотропне дихання” і “танцями”.

  • Намасте, пані Наталія.
   Я пишу що холотропку не треба використовувати – і не використовую, все дуже просто.
   Але дозволю зазначити три моменти для Вас:
   1. Саме тому Будда і страждав головними болями і болями у спині. Нажаль коло нього не було гарного костоправа. Згадки про це можна найти, я це не придумав.
   2. А уявити як Будда ходить до стоматолога, можете?
   3. Якщо ви вважаєте, що костоправство не потрібне – то не використовуйте його. Можете про це написати у власному блозі:) Робіть як собі знаєте, я ж Вам не забороняю.

Comments are closed.