Про здоров`я

UKR. Про йогу, фізичну активність і костоправство ну і саме основне – як з цим усім пов`язане здоров`я.
Є здоров`я і фактори які впливають, і бажано їх розуміти. На стан здоров`я впливає перш за все:
1. чи кості хребта на місці
2. вік людини і її генотип.
3. чим і як людина займається.

Поєднуючись в різних комбінаціях ці фактори можуть дати цікаві і іноді неочікувані результати. Деколи легко визначити причину й наслідок по лінійній схемі, як кажуть йоги по причинно-наслідковому звязку, а деякі здаються на перший погляд дивними і нелогічними. І хоч варіантів безліч, приведу деякі типові, які спостерігав, ну наприклад:

Варіант 1 (зустрічається рідко). Кості хребта на місці, людина має помірну фізичну активність, наприклад Ваджра йога, чи просто використовує ходьбу чи тайцзи (тут вік не важливий, але гарний генотип, “міцний”). Здоров`я в нормі.

Варіант 2 (зустрічається часто). Кості не на місці, проте генотип міцний, якщо вік ще молодий – не відчуває підвивихів, якщо старша людина – добре відчуває. Може за рахунок генотипу відносно довго “вбивати” тіло бойовими мистецтвами чи цирковою “йогою”. За рахунок міцного генотипу може до похилого віку знущатись над тілом. До певного моменту, поки не вивихне кості може зберігати непогане здоров`я, чим вводить в оману навколишніх, по типу “робіть як я, бачите який я класний”. Люди зі слабшим генотипом, які спробують повторяти за таким “гуру” будуть хворіти, не розуміючи що часто саме генотип, а не фізичне навантаження є визначним як людина виглядає.

Варіант 3 (зустрічається часто). Генотип звичайний. Невеликий підвивих ще не дається взнаки, а трохи сильніший – одразу дає біль або хворобу чи загострення. Чим більший вік, тим актуальніше стає питання спостереження за хребтом і правка. Некоректні вправи (скрутки чи нахили в бік, глибокі прогини) одразу, протягом кількох місяців чи навіть днів дадуть біль в спині і хвороби.

Варіант 4 (зустрічається відносно рідко). Генотип слабенький, як правило в бойові мистецтва “не тягне” з дитинства, більше шахи цікавлять чи книги. В молодому віці при невеликих підвивихах може проявлятись захворювання, в тому числі хронічні. В старшому віці погіршується. Від мокрих ніг – застуда. При спробі зайнятись некоректними фізичними вправами буде стрімке погіршення. навіть коректні треба обмежувати.

p.s. Безумовно варіантів набагато більше, деякі будуть пограничними між описаними, деякі унікальними. Я написав цю класифікацію, щоб просто люди осягнули деякі ключові фактори, які впливають на здоров`я. Бо інколи зустрічається думка, що просто почавши “хоч щось” робити з тілом ви доб`єтесь гарного результату. І не врахувуючи усіх факторів, можна потрапити у складну ситуацію.

.RUS.

О йоге, физической активности и костоправстве, ну и самое главное — как с этим всем связано здоровье.
Есть здоровье и влияющие на него факторы, желательно их понимать. На состояние здоровья прежде всего влияет:
1. На месте ли кости позвоночника.
2. Возраст человека и его генотип.
3. Чем и как человек занимается.
Сочетаясь в различных комбинациях, эти факторы могут дать интересные и порой неожиданные результаты. Иногда легко определить причину и следствие по линейной схеме, как говорят йоги, по причинно-следственной связи, а некоторые случаи кажутся на первый взгляд странными и нелогичными. И хотя вариантов множество, приведу некоторые типичные, которые наблюдал, ну например:
Вариант 1 (встречается редко). Кости позвоночника на месте, человек ведет умеренную физическую активность, например, Ваджра йога, или просто использует ходьбу или тайцзи (здесь возраст не важен, но хороший генотип, “крепкий”). Здоровье в норме.
Вариант 2 (встречается часто). Кости не на месте, однако генотип крепкий, если возраст еще молодой — не чувствует подвывихов, если человек постарше — хорошо чувствует. Может за счет генотипа относительно долго “убивать” тело боевыми искусствами или цирковой “йогой”. За счет прочного генотипа может до преклонного возраста издеваться над телом. До определенного момента, пока не вывихнет кости, может сохранять неплохое здоровье, чем вводит в заблуждение окружающих, по типу “делайте как я, видите, какой я классный”. Люди со слабым генотипом, которые попытаются повторять за таким “гуру”, будут болеть, не понимая, что зачастую именно генотип, а не физическая нагрузка определяет, как человек выглядит.
Вариант 3 (встречается часто). Генотип обычный. Небольшой подвывих еще не имеет серьезных последствий, а чуть сильнее — сразу дает боль, болезнь или обострение. Чем старше человек, тем актуальнее становится вопрос наблюдения за позвоночником и правка. Некорректные упражнения (скрутки или наклоны в сторону, глубокие прогибы) сразу, в течение нескольких месяцев или даже дней дадут боль в спине и болезни.
Вариант 4 (встречается относительно редко). Генотип слабенький, как правило, в боевые искусства “не тянет” с детства, больше интересуют шахматы или книги. В молодом возрасте при небольших подвывихах могут проявляться заболевания, в том числе хронические. В старшем возрасте ситуация ухудшается. От мокрых ног — простуда. При попытке заняться некорректными физическими упражнениями будет стремительное ухудшение. Даже корректные надо ограничивать.
P.S. Безусловно, вариантов гораздо больше, некоторые будут пограничными между описанными, некоторые уникальны. Я написал эту классификацию, чтобы люди просто осознали некоторые ключевые факторы, влияющие на здоровье. Потому что иногда встречается мнение, что просто начав “хоть что-то” делать с телом, вы добьетесь хорошего результата. И не учитывая всех факторов, можно попасть в сложную ситуацию.

12540723_1685708115006485_7659351321824500231_n