Сенс життя. Смысл жизни.

Ua.Про сенс життя.
Є різні рівні розуміння життя. Але в основному виходить так, що сенс нашого життя ми визначаємо самі. Тобто він, сенс, повинен (або правильно сказати “може”) визначитися нами і буде саме таким, як ми його визначимо. Це залежить від карми і дхарми а також знання. Це не складні питання – це ПОТРІБНІ питання, потрібно що б кожна людина на них намагалася відповісти.
Ось наприклад основний рівень:
Сенс в житті людини в самому житті, як вода річки в річці і серце людини в самій людині. Тобто – “живіть і дійте”, відповідно до свого розуміння справедливості і добра. На цьому рівні людина ставить завдання – виростити дітей, побудувати будинок, посадити дерево і т.д.
Є езотеричний рівень сенсу життя – його завдання дати змогу почати людині жити з рівня духу. Дивитись на світ та на себе з точки зору душі. Зрозуміти, що тіло це тимчасовий притулок, і одне із основних завдань допомагати оточуючим в тому що для них важливо. Хоча починати допомогу потрібно з себе, щоб бути прикладом, так як це найкраща допомога.
#vajrayoga
Ru. О смысле жизни.
Есть разные уровни понимания жизни. Но в основном все обстоит так, что смысл нашей жизни мы определяем сами. то есть он, смысл, должен (или правильно сказать “может”) определиться нами и будет ровной таким, как мы его обозначим. Это зависит от кармы и дхармы а также знания. Это не сложные вопросы – это НУЖНЫЕ вопросы, нужно что бы каждый человек на них старался ответить.
Вот к примеру основной уровень:
Смысл в жизни человека в самой жизни, как вода реки в реке и сердце человека в самом человеке. ТО есть – “живите и действуйте”, согласно своему пониманию справедливости и добра. На этом уровне человек ставит задачу – вырастить детей, построить дом, посадить дерево и т.д.
Есть эзотерический уровень смысла жизни – его задача начать человеку жить с уровня духа. Понять, что тело это временное пристанище, и одна из задач помогать окружающим. Хотя начинать помощь нужно с себя, дабы быть примером, так как это лучшая помощь.
3568ba6971bff5d95347a199ebb90a58