Любов\Любовь

ua. Про любов. Навіяно постом від нашого інструктора Галина.
В українскій мові є розділення кохання і любові. Я пишу про любов.
Я думаю термін любов можна сформулювати. Мені подобаєтся така розшифровка: ЛЮди БОгів Відають.
Але це дуже туманна інсталяція, що може бути трактована дуже широко, тому я по своєму буду формулювати.

Любов – безкорисна інтенція істоти направлена на добро і благо іншої\інших. Може змішуватись із пристрастю чи іншими емоціями (тоді будуть замішані інші нейромедіатори). Стабільна емоція, що називається почуттям. Завжди направлена на зовні і в чистому виді не вимагає зворотності (бо інакше змішується з егоїзмом, а це будуть інші нейромедіатори, наприклад вазопресин і т.д.). Базується на хімічних реакціях мозку, в яких задіяні дофамін, серотонін як базові нейромедіатори.
В деяких людей може бути керованою, але в більшості спонтанна і повністю базується на некотрольованих прописаних програмах мозку.
#vajrayoga

ru. О любви. Навеяно постом от нашего инструктора Галина.
В украинских языке есть разделение любви и кохання (на украинском это страстная любовь к женщине). Я пишу о любви.
Я думаю термин любовь можно сформулировать. Мне нравится такая расшифровка: ЛЮди БОгов ВЕдают.
Но это очень туманна инсталляция, может быть трактована очень широко, поэтому я по своему буду формулировать.

Любовь – бескорыстная интенция существа направлена ​​на добро и благо другого \ других. Может смешиваться со страстью или иными эмоциями (тогда будут замешаны другие нейромедиаторы). Стабильная эмоция, называется чувством. Всегда направлена ​​наружу и в чистом виде не требует возвратности (иначе смешивается с эгоизмом, а это будут другие нейромедиаторы, например вазопрессин и т.д.). Базируется на химических реакциях мозга, в которых задействованы дофамин, серотонин как базовые нейромедиаторы.
У некоторых людей может быть управляемой, но в большинстве спонтанная и полностью базируется на некотролируемых глубоко прописанных программах мозга.

003c654ffc11fdb3d91750278a84e76c