експеримент

Ua. Експеримент!
Як медитація виглядає на графіках хвилей мозку? Нещодавно нам вдалось це записати!
Йога – це практика управління своїм мозком і хімією тіла. Прислали графіки моєї мозкової активності під час медитацій:
1. Опорна медитація (концентрація на дихання)
2. Махамудра із думкою (присутність з думками)
3. Унмані + махамудра (зупинка внутрішнього діалогу з усвідомленням)
4. Унмані без махамудри (зупинка внутрішнього діалогу без усвідомлення, по типу глибокого сну).
Сканування робилось підряд, не зупиняючись. Я просто називав різновид медитації, тому в принципі графіки можна зліпити підряд практично. Все зайняло 7 хвилин в сумі.

Скоро ще протестуємо мозкову діяльність на більш крутих приладах.
#vajrayoga

Ru. Эксперимент!
Как медитация выглядит на графиках волн мозга? Недавно нам удалось это записать!
Йога – это практика управления своим мозгом и химией тела. Прислали графики моей мозговой активности во время медитаций:
1. Опорная медитация (концентрация на дыхание)
2. Махамудра с мнением (присутствие с мыслями)
3. Унмани + Махамудра (остановка внутреннего диалога с осознанием)
4. Унмани без Махамудры (остановка внутреннего диалога без осознания, по типу глубокого сна).
Сканирование делалось подряд, не останавливаясь. Я просто называл разновидность медитации, поэтому в принципе графики можно слепить подряд практически. Все заняло 7 минут.

Скоро еще протестуем мозговую деятельность на более крутых приборах.
1 pahomov1_dharana 2 pahomov2_mahamudra 3 pahomov3_unmani_mahamudra 4 pahomov4 unmani total