Кастанеда

ua. Кастанеда.
Сьогодні мене спитали думку щодо ідей Кастанеди, так як я сам ними певний час цікавився, та й не тільки цікавився. Але так як я практик, а не теоретик, то одразу ж брався до самих технік. Наприклад, в свій час, в 90-их, я більше двох років провів у ящику, роблячи перегляд життя, і це мабуть серйозне мене змінило і мені подобається як саме воно змінилось.
Я подумав, що може ще комусь буде цікаво почитати, тому копіюю сюди.
Кілька років назад я писав, як мій вчитель по моєму проханні БАЧИВ Кастанеду:
https://blog.ukryoga.com/2013/05/
Тому буду опиратись не тільки на свою думку, й практику, але й на видіння вчителя. В книгах Кастанеди в цілому правда, але трохи художньо прикрашена, зрештою, як і має бути в художньому творі.
Тим більше що я особисто знайомий із Вчителем. який БАЧИТЬ. Тому я ЗНАЮ що це не тільки гіпотетично можливо, а й практично реалізовано. Хоча маю відмітити що видіння може бути дещо різним. В мого вчителя ВИДІННЯ . як би то сформулювати – чисте й технічне. А якщо людина має якісь релігійні потьмарення, то звісно накладаючи інтрепритації можна і Орла “побачити” і ще багато чого:)))
Щодо Кастанеди, то він дійсно навчався у мексиканських індіанців. І зупинка внутрішнього діалогу дійсно “зупиняє світ” і є фундаментальною практикою, яка змінює нас. Ну а в основі інших лежить усвідомлення: практики сновидіння, практики сталкінгу, перегляд життя – це все працює, і дає певні плоди.
А художній вимисел – це певні абстрактні ідеї описані в пізніх книгах, наприклад щодо того, що чоловік живиться енергією жінки і т.д. Але ці ідеї, якщо уважно читати ніколи й не були сказані з уст пана Хуана Матуса. Це вже фантазії Кастанеди чи його знайомих. На цьому моменті феміністки можуть почати кидатись помідорами в мене, але я скажу вам одне – ви того не бачите, а мій вчитель БАЧИТЬ, тому ці ідеї лишаються вашими фантазіями, які накладаються на нестабільність психіки, внаслідок підвивиху грудного відділу. А як хребет підправите – то й зрозумієте.
Також художніми вимислами, на мій суб’єктивний погляд, є різні можливості літати чи стрибати на великі відстані пана Хенаро чи інших людей. Чи якісь інші магічні здібності. Я думаю, що тіло людини має більш обмежені можливості, це ж просто машина.
Я люблю твори Кастанеди з художнього боку, полюбляю в дальній дорозі переслуховувати аудіоверсії книг, вони приносять якийсь спокій і специфічний настрій в дорозі, і сприяє махамудрі. Може просто нагадують юні роки:)…
Єдине, що, я б дуже не радив би їх читати людям із нестабільною психікою. В мене один знайомий отак начитавшись – сіганув із вікна, я так розумію з надією що дон Хуан мав би його піймати. Розбився звісно…
Ну але це не вина Кастанеди. В руках потьмареної людиний будь-який інструмент може зашкодити. Йога так само для більш-менш психічно здорових людей це ж інструмент. А нашкодити собі можна й кухонною виделкою…
В книгах є декілька неспівпадінь по логіці, які особисто мені кидаються у вічі. Але то таке, заради інших плюсів я на це закриваю очі. А в цілому книги, як на мене, хороші й дають людині альтернативний погляд на життя.|
#кастанеда #vajrayoga

ru. Кастанеда.
Сегодня меня спросили мнение о идеях Кастанеды, так как я сам ими определенное время интересовался, да и не только интересовался. Например, в свое время в 90х я более двух лет провел в ящике, делая просмотр жизни, и это пожалуй серьезно меня изменило и мне нравится как именно.
Я подумал, что может еще кому-то будет интересно почитать, потому копирую сюда.
Несколько лет назад я писал, как мой учитель по моей просьбе ВИДЕЛ Кастанеду:
https://blog.ukryoga.com/2013/05/
Поэтому буду опираться не только на свое мнение, и практику, но и на видение учителя. В книгах Кастанеды в целом верно, но немного художественно украшенная, впрочем, как и должно быть в художественном произведении.
Тем более что я лично знаком с Учителем, который ВИДИТ. Поэтому я знаю что это не только гипотетически возможно, но и практически реализовано. Хотя должен отметить что видение может быть несколько различным. У моего учителя ВИДЕНИЕ. как бы сформулировать – чистое и техническое. А если человек имеет какие-то религиозные помрачения, то конечно накладывая интрепритации можно и Орла “увидеть” и еще много чего :)))
По Кастанеде, то он действительно учился в мексиканских индейцев. И остановка внутреннего диалога действительно “останавливает мир” и является фундаментальной практикой, меняет нас. Ну а в основе других лежит осознание: практики сновидения, практики сталкинга, просмотр жизнь – это все работает, и дает определенные плоды.
А художественный вымысел – это определенные абстрактные идеи описаны в поздних книгах, например о том, что мужчина питается энергией женщины и т.д. Но эти идеи, если внимательно читать никогда и не были сказаны из уст дона Хуана Матуса. Это уже фантазии Кастанеды или его знакомых. На этом моменте феминистки могут начать бросаться помидорами в меня, но я скажу вам одно – вы этого не видите, а мой учитель ВИДИТ, поэтому эти идеи остаются вашими фантазиями, которые накладываются на нестабильность психики, в результате подвывиха грудного отдела. А как позвоночник подправите – так и поймете.
Также художественными вымыслами, на мой субъективный взгляд, являются возможности летать или прыгать на большие расстояния дона Хенаро или других людей. Или какие-то другие магические способности. Я думаю, что тело человека имеет более ограниченные возможности, это же просто машина.
Я люблю произведения Кастанеды с художественной стороны, люблю в дальней дороге переслушивать аудиоверсии книг, они приносят какое-то спокойствие и специфический настроение в дороге и способствует Махамудре. Может просто напоминают о юности:) …
Единственное, что я бы очень не советовал бы их читать людям с нестабильной психикой. У меня один знакомый так начитавшись – сиганув из окна, я так понимаю с надеждой что дон Хуан должен его поймать. Разбился конечно …
Ну но это не вина Кастанеды. В руках помраченного человеком любой инструмент может навредить. Йога так же, для более или менее психически здоровых людей, это же инструмент. А навредить себе можно и кухонной вилкой…

В книгах есть несколько несовпадений по логике, лично мне бросаются в глаза. Но это такое, ради других плюсов я на это закрываю глаза. А в целом книги, на мой взгляд, хорошие и дают человеку альтернативный взгляд на жизнь.
kk4