Передача Семде

ua. Сьогоднішній сон.
Я знахожусь в місті Коломия, десь в районі колишнього військового містечка. Навколо багато напівзруйнованих будинків. Підїжджаю на авто до одного будинку, захожу в середину. Зустрічаю там одного із своїх вчителів – Намкая Норбу Рінпоче. Він виглядає молодше ніж зараз років на 30. В нього помер батько і всі готуються по поховання. Намкай Норбу не виглядає засмучений, скоріш просто спокійним, він виходить із будинку і пробує полагодити вентиляцію будинку, а саме трубу. В нього не виходить, труба не тримається. Я згадую що в мене в тундрі лежать пластикові хомути, йду за ними, і допомагаю полагодити вентиляцію. Намкай Норбу повернувшись до мене дивиться, я думаю про те, що якщо він заговорить на тібетській, я його не зрозумію. Але він говорить до мене на простій англійській, видно хоче щоб я його зрозумів. Він каже що чув про мої успіхи у викладанні йоги і хоче мені щось передати. Дістає книжку, загорнуту в конспект, це тексти Дзогчен Семде. Я беру тексти, але сам розумію що це символічна передача від Вчителя, бо самі тексти в мене вже давно є. Подякувавши, я іду до машини.

n.b. Розділ Семде пов’язаний з першим заповітом Гараба Дордже – отримати пряме введення в природу своєї свідомості (від майстра). Тому в розділі підкреслюється необхідність прямого введення в природну природу розуму (Рігпа).

У Семде є чотири основні практики (нелчжор, йога, «з’єднання»), які використовуються для входження в споглядання (тіннгедзін).

1. Шине – стан спокою шляхом концентрації на об’єкті або без нього (зазвичай виконується на тибетської букві А). В результаті практик стан спокою стає стійким. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін непа.
2. Лхагтонг – «інтуїція», позамежне бачення, в якому стан спокою розчиняється або «пробуджується», будучи природним. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін мійова – “не-рух”.
3. Німед – «неподвійність» – шине і лхатонг з’являються разом, дозволяючи практику вийти за межі подвійності. Також для цієї практики в текстах Дзогчен вживається термін нямнід – «рівнозначність», стан, де все має один смак.
4. Лхундруб – «той, хто самовдосконалюється», «спонтанна досконалість» – практика Дзогчен, Великого Досконалості, коли відбувається об’єднання зі своїм природним станом, кожна дія відбувається в неподвійному стані споглядання, що дає переживати все виникає як «самодосконала гра своєї власної енергії».

ru.

Сегодняшний сон.
Я нахожусь в городе Коломыя, где-то в районе бывшего военного городка. Вокруг много полуразрушенных домов. Подезжаю на авто к одному дому, захожу внутрь. Встречаю там одного из своих учителей – Намкая Норбу Ринпоче. Он выглядит моложе чем сейчас лет на 30. У него умер отец и все готовятся по погребения. Намкай Норбу не выглядит расстроеным, скорее просто спокойным, он выходит из дома и пытается починить вентиляцию дома, а именно трубу. У него не получается, труба не держится. Я вспоминаю что у меня в тундре лежат пластиковые хомуты, иду за ними, и помогаю починить вентиляцию. Намкай Норбу повернувшись ко мне смотрит, я думаю о том, что если он заговорит на тибетском, я его не пойму. Но он говорит мне на простом английском, видно хочет чтобы я его понял. Он говорит, что слышал о моих успехах в преподавании йоги и хочет мне что-то передать. Достает книгу, завернутую в конспект, это тексты Дзогчен Семдэ. Я беру тексты, но сам понимаю что это символическая передача от Учителя, потому что сами тексты у меня уже давно есть. Поблагодарив, я иду к машине.

n.b. Раздел Семдэ связан с первым заветом Гараба Дордже – получить прямое введение в природу своего ума (от мастера). Поэтому в разделе подчеркивается необходимость прямого введения в естественную природу ума (ригпа).

В Семдэ имеется четыре основные практики (нэлчжор, йога, «соединение»), используемые для вхождения в созерцание (тиннгэдзин):

1. Шинэ — состояние покоя путём концентрации на объекте или без него (обычно выполняется на тибетской букве А). В результате практик состояние покоя становится устойчивым. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нэпа.
2. Лхагтонг — «интуиция», запредельное видение, в котором состояние покоя растворяется или «пробуждается», являясь естественным. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин мийова — «не-движение».
3. Нимэд — «недвойственность» — шинэ и лхатонг появляются вместе, позволяя практику выйти за пределы двойственности. Также для этой практики в текстах Дзогчена употребляется термин нямнид — «равностность», состояние, где всё имеет один вкус.
4. Лхундруб — «самосовершенство», «спонтанное совершенство» — практика Дзогчена, Великого Совершенства, когда происходит объединение со своим естественным состоянием, каждое действие совершается в недвойственном состоянии созерцания, что даёт переживать всё возникающее как «самосовершенную игру своей собственной энергии».

220px-White-AH.svg