авідья

ua. В йозі вважається що є два вида омани (авідьї). Перше це первинне нерозуміння – власної природи. А друге це вже різні релігії, вірування, соціальні правила, установки, звичаї і т.д. Звичаї, релігії коли приймаються, то сворюються іллюзія їх сталості та праведності. Ось приклад вторинної омани в анекдоті:
“чоловік з намальованими вусами прийшов на роботу. А жінки з намальованими бровами сказали що він дурень”
Ми навчимо вас розуміти себе і звільнятись від вторинної омани: www.ukryoga.com
#vajrayoga

ru. В йоге считается что есть два вида заблуждения (авидьи). Первая это первичное непонимание собственной природы. А второе – это уже разные религии, верования, социальные правила, установки, обычаи и т.д. Эти обычаи, религии когда принимаются человеком, то создается иллюзия их устойчивости и праведности. Вот пример вторичной заблуждения в анекдоте:
“Человек с нарисованными усами пришел на работу. А женщины с нарисованными бровями сказали что он дурак”. Мы научим вас понимать себя, приходите: www.ukryoga.com

Світлина від Анатолія Пахомова.